Trang chủ » Thông báo » Kế hoạch về việc học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên và sinh viên trong Trường ĐHAG
 
Kế hoạch về việc học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên và sinh viên trong Trường ĐHAG
Thứ ba, 12 Tháng 4 2016 02:25

Tệp đính kèm: download

 

Căn cứ vào kế hoạch số: 57/KH-ĐHAG và 58/KH-ĐHAG ngày 12/4/2016 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên, sinh viên trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Các viên chức, nhân viên, giảng viên trong Trường Đại học An Giang. (Xem chi tiết)

    Thời gian: Vào 02 buổi (chiều thứ Năm ngày 21/4/2016 hoặc sáng thứ Sáu 22/4/2016) với cùng nội dung học tập để viên chức, nhân viên của Trường có thể sắp sếp tham dự một buổi theo sự phân công của lãnh đạo các đơn vị.

            - Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h;

            - Buổi chiều bắt đầu từ 13h30 đến 17h.

    Địa điềm: Hội trường 300A, Trường Đại học An Giang.

    Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

            - Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân;

            - Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

            - Luật Bảo hiểm Xã hội.

- Để đảm bảo cân đối số lượng viên chức, giảng viên, nhân viên tham dự học pháp luật vào mỗi buổi, đề nghị lãnh đạo các đơn vị phân công khoảng 50% viên chức, giảng viên, nhân viên đơn vị mình tham gia học tập vào mỗi buổi.

- Đề nghị các Trưởng đơn vị trực thuộc Giám hiệu thông báo cho viên chức, nhân viên, giảng viên thuộc đơn vị tham gia học tập chuyên đề pháp luật đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc.

2. Đối tượng: Các sinh viên của Trường Đại học An Giang đã đăng ký tham gia bầu cử tại điểm Trường Đại học An Giang. (Xem chi tiết)

    Thời gian: Bắt đầu: Từ 19h đến 20h30 (Vào 03 buổi tối: thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu) với các nội dung học tập:

            - Tối ngày thứ Ba, 19/4/2016: SV Khoa Kinh tế QTKD, các lớp cao đẳng thuộc Khoa Sư phạm;

            - Tối ngày thứ Tư, 20/4/2016: SV các lớp đại học thuộc Khoa Nông nghiệp TNTT, Khoa Công nghệ Môi Trường;

            - Tối ngày thứ Năm, 21/4/2016: Sv các lớp cao đẳng thuộc Khoa Nông nghiệp TNTT, Khoa Ngoại ngữ, Khoa LL.Chính trị, Khoa VH.Nghệ thuật;

            - Tối ngày thứ Sáu, 22/4/2016: SV các lớp đại học thuộc Khoa Sư phạm;                           

    Địa điềm: Hội trường 600A, Trường Đại học An Giang.

    Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

            - Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân;

            - Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

            - Luật Tổ chức Quốc hội.i.

 

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon