Trang chủ » Thông báo » Tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, sinh viên trong Trường thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 09/11
 
Tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, sinh viên trong Trường thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 09/11
Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 01:16

Căn cứ vào kế hoạch số: 174/KH-ĐHAG và 175/KH-ĐHAG ngày 28 tháng 10 năm 2016 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, sinh viên trong Trường thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 09/11

I. Đối tượng: Các viên chức, nhân viên trong Trường Đại học An Giang. (Xem chi tiết)

    Thời gian: Vào 02 buổi (chiều thứ Tư ngày 09/11/2016 hoặc sáng thứ Năm 10/11/2016) với cùng nội dung học tập để viên chức, nhân viên của Trường có thể sắp sếp tham dự một buổi theo sự phân công của lãnh đạo các đơn vị.

            - Buổi sáng bắt đầu từ 07h30 đến 11h.

            - Buối chiều bắt đầu từ 13h30 đền 17h.

    Địa điềm: Hội trường 300A, Trường Đại học An Giang.

    Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

            - Ý nghĩa hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam;           

            - Bộ luật dân sự năm 2015;

            - Luật phòng chống tham nhũng (văn bản hợp nhất).

- Để đảm bảo cân đối số lượng viên chức, giảng viên, nhân viên tham dự học pháp luật vào mỗi buổi, đề nghị lãnh đạo các đơn vị phân công khoảng 50% viên chức, giảng viên, nhân viên đơn vị mình tham gia học tập vào mỗi buổi.

II. Đối tượng: Sinh viên của Trường Đại học An Giang. (Xem chi tiết)

    Thời gian: Bắt đầu: Từ 18h30 đến 20h30 (Vào 01 buổi tối: thứ Năm ngày 03/11/2016).                                    

    Địa điềm: Hội trường 600A, Trường Đại học An Giang.

    Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

            - Ý nghĩa hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam;

            - Bộ luật dân sự năm 2015;

            - Luật phòng chống tham nhũng (văn bản hợp nhất).


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon