Trang chủ » Thông báo
 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ năm, 08 Tháng 9 2011 09:00

Căn cứ vào Kế hoạch số: 119/KH-ĐHAG ngày 08 tháng 9 năm 2011 về việc tổ chức chuyên đề học tập pháp luật cho cán bộ, viên chức, nhân viên trong trường như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, viên chức, nhân viên của Trường ĐHAG ( riêng CB-GV tại Cơ sở 2, Châu Phú sẽ có Kế hoạch học tập sau)

2. Thời gian: Tổ chức học tập chuyên đề pháp luật vào 2 buổi: Chiều thức năm ngày 15/09/2011 và chiều thứ sáu ngày 16/09/2011

Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

3. Địa điểm: Hội trường 300 chỗ, Khu trung tâm, Trường ĐHAG

4. Các văn bản được triển khai:

- Luật Tố tụng hành chính

- Luật Viên chức

- Luật Phòng, chống mua bán người.

Đề nghị các CB-GV-NV sắp xếp tham dự một buổi tùy theo điều kiện của mỗi người để buổi báo cáo đạt hiểu quả.

 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ bảy, 09 Tháng 4 2011 01:25

 

Căn cứ vào kế hoạch số: 51/KH-ĐHAG ngày 08/04/2011 về việc tổ chức chuyên đề học tập Pháp luật cho cán bộ, viên chức trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường ĐHAG (riêng đối với CB-GV-NV tại cơ sở 2, huyện Chấu Phú sẽ có kế hoạch học tập sau).

2.Thời gian : Vào 02 buổi: chiều thứ năm, ngày 14/04/2011 và sáng thứ bảy, ngày 16/04/2011

- Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ.

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3. Địa điềm: Hội trường 300 chỗ, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4.Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử Đại biểu Quôc hội.

- Luật Bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân.

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đề nghị các CB-GV-NV sắp xếp tham dự một buổi tùy theo điều kiện của mỗi người để buổi báo cáo đạt hiểu quả.

 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ hai, 28 Tháng 2 2011 08:46

 

Căn cứ vào kế hoạch số: 51/KH-ĐHAG ngày 08/04/2011 về việc tổ chức chuyên đề học tập Pháp luật cho cán bộ, viên chức trong Trường như sau: Căn cứ vào kế hoạch số: 318/KH-ĐHAG ngày 20/12/2010 về tổ chức chuyên đề học tập pháp luật cho cán bộ, viên chức trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường ĐHAG (riêng đối với CB-GV-NV tại cơ sở 2, huyện Chấu Phú sẽ có kế hoạch học tập sau).

2. Thời gian: Vào 02 buổi: chiều thứ tư, ngày 22/12/2010 và sáng thứ năm, ngày 23/12/2010

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3.Địa điểm: Hội trường 300 chỗ, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4.Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Lý lịch tư pháp.

- Luật An toàn thực phẩm.

- Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Đề nghị các CB-GV-NV sắp xếp tham dự một buổi tùy theo điều kiện của mỗi người để buổi báo cáo đạt hiểu quả.

Danh sách cán bộ - giảng viên tham gia lớp học << Xem tại đây >>

 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ ba, 18 Tháng 1 2011 08:46

Căn cứ vào Kế hoạch số: 06/KH-ĐHAG ngày 10/01/2011 về việc tổ chức chuyên đề học tập pháp luật cho cán bộ, viên chức trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường ĐHAG (riêng đối với CB-GV-NV tại cơ sở 2, huyện Chấu Phú sẽ có kế hoạch học tập sau).

2. Thời gian: Vào 02 buổi: chiều thứ năm, ngày 13/01/2011 và sáng thứ sáu, ngày 14/01/2011

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3. Địa điểm: Hội trường 300 B, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4. Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Người khuyết tật.

- Luật Nuôi con nuôi.

- Luật Bưu chính.

Đề nghị các CB-GV-NV sắp xếp tham dự một buổi tùy theo điều kiện của mỗi người để buổi báo cáo đạt hiểu quả.

 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ ba, 21 Tháng 12 2010 03:23

Căn cứ vào Kế hoạch số: 18/KH-ĐHAG ngày 25/02/2011 về việc tổ chức chuyên đề học tập pháp luật cho cán bộ, viên chức trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường ĐHAG (riêng đối với CB-GV-NV tại cơ sở 2, huyện Chấu Phú sẽ có kế hoạch học tập sau).

2. Thời gian: Vào 02 buổi: chiều thứ năm, ngày 03/03/2011 và sáng thứ sáu, ngày 04/03/2011

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3. Địa điểm: Hội trường 300 chỗ, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4. Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan.

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đề nghị các CB-GV-NV sắp xếp tham dự một buổi tùy theo điều kiện của mỗi người để buổi báo cáo đạt hiểu quả.

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo Cuối»

Trang 3 / 5

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon