Trang chủ » Giáo dục và Đào tạo
 
Đổi mới qui trình, đầu tư nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ

Ngày 29/7/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc họp bàn về các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ theo tinh thần Nghị quyết 29. Tham dự cuộc họp có đại diện các nhà khoa học, các nhà quản lý có kinh nghiệm trong đào tạo tiến sĩ, lãnh đạo các đại học, học viện, trường đại học có đào tạo trình độ tiến sĩ trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng một trong những quyền tự chủ được giao sớm nhất cho các trường là quyền tự chủ đào tạo tiến sĩ, trước khá lâu so với thời điểm Luật GDĐH có hiệu lực năm 2013. Hơn 10 năm qua, các cơ sở đào tạo tiến sĩ thực hiện tất cả các khâu trong quá trình đào tạo: từ tuyển sinh, đào tạo đến cấp bằng. Bộ GDĐT làm nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện qui chế, thẩm định ngẫu nhiên một tỉ lệ luận án đã bảo vệ nhất định để giám sát chất lượng. Việc giao tự chủ về đào tạo tiến sĩ khi cơ chế quản trị đại học chưa kịp đổi mới, thiếu sự giám sát và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo đã dẫn đến những bất cập. Chất lượng luận án ở một số cơ sở đào tạo không đảm bảo gây bức xúc dư luận xã hội: đề tài nghiên cứu không xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, kết quả nghiên cứu không thể hiện được điểm mới, chất lượng nghiên cứu sinh yếu, cơ sở đào tạo tiến sĩ chưa quản lý chặt chẽ qui trình và chất lượng đào tạo… Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, ngoài bất cập về quản lý, hạn chế nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu sinh cũng là một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng luận án. Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh: “Đặc thù của đào tạo tiến sĩ là phải kết hợp chặt chẽ với nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, với suất đầu tư quá thấp như hiện nay (trung bình khoảng 15 triệu đồng/NCS/năm) thì nhà trường khó có thể tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh được thực hiện nghiên cứu khoa học đáp ứng cầu về chất lượng luận án”.

Đọc thêm...
 
Thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm 2016-2017 đối với CSGDĐH, trường CĐSP

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 5266/BGDĐT-TTr

V/v hướng dẫn thực hiện công tác

thanh tra nội bộ năm học 2016-2017

đối với CSGDĐH, trường CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016  

 

 

                        Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm                                     

            Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016-2017 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là trường) như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014

Số tư liệu: 1260/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 14 tháng 03 năm 2014
Tệp đính kèm: download

 

                                             Kính gửi:                      - Các đại học, học viện;

                                                                                - Các trường đại học, cao đẳng;

                                                                                - Các sở giáo dục và đào tạo.

 

           Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; quy định của Luật giáo dục đại học trong công tác tuyển sinh vào đại học, cao đẳng: các cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh;

           Căn cứ Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 20/02/2014 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng;

Công tác tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2014 được triển khai theo các nội dung sau đây:

            I.  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

           1. Tổ chức tuyển sinh:

           Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy được xác định, các trường tổ chức một đến hai lần tuyển sinh. Các trường tổ chức tuyển sinh theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thực hiện lịch tuyển sinh quy định tại văn bản này; các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện lịch tuyển sinh  quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh của trường.

          - Thời gian kết thúc tuyển sinh là ngày 31/10/2014 đối với trường đại học và ngày 15/11/2014 đối với trường cao đẳng.

          a) Tổ chức tuyển sinh riêng

          - Các trường xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và được Bộ GD&ĐT xác nhận bằng văn bản;

          - Hình thức, nội dung tuyển sinh phải phù hợp với ngành đào tạo của nhà trường và chương trình giáo dục phổ thông; không gây phức tạp cho xã hội và tốn kém cho thí sinh;

          - Các tiêu chí đảm bảo chất lượng nguồn tuyển rõ ràng.

          - Phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

          - Các trường tổ chức tuyển sinh theo đúng các quy định của đề án tự chủ tuyển sinh và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành.

          b) Tổ chức kì thi chung

          - Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn đề thi tuyển sinh dùng chung cho các trường;

          - Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi; chấm thi và phúc khảo; xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển.

          2. Sửa đổi, bổ sung một số chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

          2.1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng

          a) Đối tượng 01 được sửa như sau: Thí sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015, hưởng nhóm ưu tiên 1, phù hợp với Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, quy định đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh.

         Thí sinh là người dân tộc thiểu số ở các khu vực còn lại hưởng nhóm ưu tiên 2.

         b) Sửa đổi đối tượng: “Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã xuất ngũ có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên” thành: “Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo luật định”, thuộc nhóm ưu tiên 1.

         c) Bổ sung đối tượng: con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên, hưởng ưu tiên 1.

         d) Sửa đổi đối tượng “Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học” thuộc đối tượng 04, nhóm ưu tiên 1 thành: “Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng”;

         đ) Bổ sung đối tượng thí sinh là: Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở, các trường thuộc Bộ Quốc phòng, hưởng nhóm ưu tiên 2.

          e) Bổ sung đối tượng “Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc nhóm ưu tiên 1”, hưởng nhóm ưu tiên 2;

          g) Bổ sung đối tượng thí sinh là “Người khuyết tật nặng” khi dự thi vào đại học, cao đẳng được hưởng nhóm ưu tiên 2.

          h) Bổ sung đối tượng “Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;” thuộc nhóm hưởng ưu tiên 2.

          i) Điều chỉnh các đối tượng “Thí sinh là con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; con của người có công giúp đỡ cách mạng” sang hưởng nhóm ưu tiên 2.

 

Nội dung chi tiết văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

 

 
Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT về Quy chế thi tuyển sinh đại học 2014
 Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hàng Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT sửa đổi quy chế thi tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy


Một số điểm mới đáng lưu ý trong thông tư này

1. Quy định về việc tự chủ tuyển sinh của các trường

Các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh theo quy định sau đây:

- Xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh có nội dung quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này

- Kết quả thi của thí sinh thi vào trường tổ chức tuyển sinh riêng chỉ có giá trị xét tuyển vào trường đó, không có giá trị xét tuyển sang trường khác;

- Các trường tổ chức tuyển sinh riêng có thể kết hợp xét tuyển những thí sinh dự thi kỳ thi chung có kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định;

- Các trường có thể tổ chức tuyển sinh riêng từng phần cho một số khoa, ngành;

Dự thảo Đề án tự chủ tuyển sinh phải được gửi cho Bộ để đăng lên báo lấy ý kiến rộng rãi; Trong thời hạn 30 ngày Bộ có trách nhiệm xác nhận Đề án này đã đáp ứng các điều kiện hay chưa

Trường tổ chức tuyển sinh riêng phải đảm bảo không để giáo viên, nhân viên trong trường tổ chức luyện thi, đảm bảo minh bạch trong việc xét tuyển, công bố rộng rãi phương thức và kết quả tuyển sinh để xã hội giám sát…

2. Bỏ quy định về điểm sàn

Theo đó, thí sinh dự thi đại học theo đề thi chung nếu không trúng tuyển theo nguyện vọng đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi, được sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi đại học ngay năm đó để nộp hồ sơ ĐKXT vào các trường còn chỉ tiêu xét tuyển và có yêu cầu điều kiện đầu vào phù hợp mà không cần căn cứ vào điểm sàn do Bộ công bố như các năm trước

3. Các thay đổi về đối tượng ưu tiên

Đối với đối tượng ưu tiên nhóm 1

- Về đối tượng là người dân tộc thiểu số: là người có hộ khẩu thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT , Quyết định số 539/QĐ-TTg (thay thế cho quy định trước đây là người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số)

- Về đối tượng Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã xuất ngũ: bỏ quy định cụ thể là đã có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.

- Bổ sung đối tượng 04: Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên

- Đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã được UBND tỉnh công nhận: phải đáp ứng điều kiện là con để của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng

Đối với đối tượng ưu tiên nhóm 2

- Bổ sung đối tượng 05: Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở

- Người dân tộc thiểu số không thuộc có hộ khẩu thuộc xã khó khăn quy định tại nhóm 1, thì được hưởng chính sách ưu tiên của nhóm ưu tiên 2

- Bổ sung Người bị khuyết tật nặng vào nhóm ưu tiên 2  

- Sửa đổi một số nội dung về con của thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%, con của người hoạt động cách mạng bị bắt đi tù…

Đối tượng được tuyển thẳng

Bổ sung đối tượng đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Nếu các đối tượng này không dùng quyền ưu tiên được tuyển thẳng thì cũng được ưu tiên khi xét tuyển vào trường khác.

Ưu tiên theo khu vực

Bổ sung đối tượng Học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT, Quyết định số 539/QĐ-TTg (ưu tiên KV1)

4. Hướng dẫn về hồ sơ Đăng ký dự tuyển

Về bản sao giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên là con của người hoạt động kháng chiến: bản sao hợp lệ Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của cơ quan có thẩm quyền

Đối với trường có tổ chức thi tuyển riêng thì nộp theo các giấy tờ do trường đó quy định.

Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 25/04/2014.

 
Cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2014

Số tư liệu: 8468/BGDĐT-GDQP
Ngày ban hành: 25 tháng 11 năm 2013
Tệp đính kèm: download


                             Kính gửi:             - Các sở giáo dục và đào tạo

                                                       - Các cơ sở giáo dục đại học

                                                       - Các trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.


    Triển khai thực hiện quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề; được sự phối hợp chỉ đạo của các Bộ, ngành, các địa phương, năm 2013 các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo tại Quyết định số 472/QĐ-TTg đã tuyển sinh đào tạo được 578 sinh viên hệ văn bằng 2 và 380 sinh viên hệ dài hạn 4 năm.

    Để đảm bảo tiến độ của Đề án năm 2014 theo Quyết định số 5854/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề an, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố; các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp tiếp tục có kế hoạch cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 giáo viên GDQP-AN năm 2014 (có mẫu kế hoạch kèm theo)

    Riêng 11 tỉnh đã đăng ký năm 2013 gồm: Phú Yên, Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang, Khánh Hòa sẽ chuyển sang chỉ tiêu đào tạo năm 2014 vẫn có kế hoạch cử đi học ngoài số đã đăng ký ngăm 2013 thì ghi rõ là đăng ký bổ sung.

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 / 8

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon