Trang chủ » Giáo dục và Đào tạo » Sẽ sửa đổi một số nội dung của quy chế tuyển sinh 2010
 
Sẽ sửa đổi một số nội dung của quy chế tuyển sinh 2010

- Đó là một nội dung được đại diện Vụ Giáo dục ĐH đề xuất tại cuộc họp của thường trực Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh ĐH, CĐ (Bộ GD-ĐT) sáng 14-12.

Bộ GD-ĐT dự kiến kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 sẽ cơ bản giữ ổn định như năm 2009 đối với các nội dung quan trọng như các đợt thi, quy trình xét tuyển... Một số nội dung trong quy chế tuyển sinh sẽ được bộ xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hơn. Trong các nội dung được đề nghị chỉnh sửa có quy định liên quan đến đối tượng dự thi là học sinh tốt nghiệp các trường trung cấp nghề.

Bộ GD-ĐT dự kiến tổ chức hội nghị toàn quốc về thi và tuyển sinh vào ngày 9-1-2010. Tại hội nghị này, những nội dung quan trọng về các kỳ thi và tuyển sinh năm 2010 sẽ được công bố chính thức.


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon