Trang chủ » Giáo dục và Đào tạo » Chỉ thị của Thủ tướng về đổi mới quản lý giáo dục đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo
 
Chỉ thị của Thủ tướng về đổi mới quản lý giáo dục đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 296/CT-TTg về đổi mới quản lý giáo dục đại học (GDĐH) giai đoạn 2010-2012. Theo đó, các cấp các ngành cần quán triệt nhận thức phát triển quy mô GDĐH phải đi đôi với đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo và kiên quyết chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo.

Ngoài ra, phải xem việc đổi mới quản lý GDĐH bao gồm quản lý nhà nước về GDĐH và quản lý của các cơ sở đào tạo là khâu đột phá để tạo sự đổi mới toàn diện của GDĐH, từ đó bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học một cách bền vững.

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT tham mưu cho Chính phủ phân công, phân cấp quản lý các trường ĐH-CĐ theo hướng làm rõ trách nhiệm quản lý giữa Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành quản lý trường và UBND các tỉnh, TP. Bộ GD-ĐT kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết của các trường ĐH-CĐ trong đề án thành lập trường về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình, giáo trình nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Bộ GD-ĐT cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT hướng dẫn và kiểm tra các trường áp dụng mức trần học phí mới theo hướng tăng học phí phải gắn liền với các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo.

Các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT triển khai thực hiện chương trình hành động về đổi mới quản lý GDĐH giai đoạn 2010-2012; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về GDĐH theo phân cấp của Thủ tướng.

Theo SGGP


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon