Trang chủ » Giáo dục và Đào tạo » Đình Chỉ Tuyển Sinh Nếu Không Tuyển Sinh 3 Năm Liên Tiêp
 
Đình Chỉ Tuyển Sinh Nếu Không Tuyển Sinh 3 Năm Liên Tiêp

Bộ GDĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ và quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ.

Theo đó, cơ sở đào tạo sẽ bị đình chỉ tuyển sinh nếu không tuyển sinh được trong 3 năm liên tiếp; không bảo đảm một trong các điều kiện cho phép mở ngành đào tạo trình độ ĐH hoặc trình độ CĐ theo quy định; vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

Dự thảo cũng quy định 5 điều kiện mở ngành đào tạo trình độ ĐH và CĐ liên quan đến vấn đề tuyển sinh, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất - trang thiết bị, bộ máy quản lý và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.
Việc cho phép mở ngành đào tạo trình độ ĐH, trình độ CĐ khi cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện quy định; thu hồi quyết định cho phép mở ngành đào tạo do Bộ trưởng GDĐT quyết định.
Cơ sở đào tạo bị thu hồi quyết định mở ngành đào tạo khi xảy ra một trong các trường hợp: Có hành vi gian lận để được phép mở ngành đào tạo trình độ ĐH, trình độ CĐ; vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức, đào tạo tại cơ sở đào tạo; hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh; không đạt tiêu chuẩn tại các kỳ kiểm định chất lượng (kiểm định cơ sở đào tạo, kiểm định chương trình đào tạo) theo quy định của Bộ GDĐT; vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải thu hồi; tổ chức tuyển sinh và đào tạo tại địa điểm không đúng theo đề án đăng ký mở ngành đào tạo và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
(Hà Nguyễn/ Lao Động)
 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon