Trang chủ » Giáo dục và Đào tạo » Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26.9.2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 
Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26.9.2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Số tư liệu: 7435/BGDĐT-HTQT 
Ngày ban hành: 05 tháng 11 năm 2012
Tệp đính kèm: download

            Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26.9.2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 15.11.2012.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo nghiên cứu nội dung và tổ chức thực hiện Nghị định nói trên (văn bản có thể tải từ trang web của Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam: chinhphu.vn hoặc từ trang web của Bộ GD&ĐT: moet.gov.vn).

Mọi câu hỏi liên quan việc triển khai Nghị định xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác quốc tế), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội: ĐT: 0438692395, Fax: 0438693243, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để tổng hợp xử lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Bộ (để p/h);

- Các đợn vị trực thuộc cơ quan Bộ (để t/h);

- Lưu: VY,HTQT.  

KT BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký


Trần Quang Quý


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon