Trang chủ » Giáo dục và Đào tạo » Thông báo tuyển sinh đi học tại Brunei Darussalam năm 2013/2014
 
Thông báo tuyển sinh đi học tại Brunei Darussalam năm 2013/2014
Số tư liệu: 33/TB-BGDĐT
Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2013
Tệp đính kèm: download

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông báo về Chương trình học bổng Chính phủ Brunei Darussalam cấp cho ứng viên Việt Nam đi học đại học, sau đại học tại Brunei Darussalam năm 2013 như sau:

1. Thông tin chung về học bổng

Chính phủ Brunei Darussalam cấp học bổng toàn phần (vé máy bay khứ hồi, học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế và tài liệu học tập,...) cho ứng viên theo học tại 03 cơ sở đào tạo của Brunei Darussalam: Universiti Brunei Darussalam (UBD), Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) và Institut Teknologi Brunei (ITB). Học bổng cho chương trình tiến sĩ: 3 năm; thạc sĩ: 1-2 năm; cử nhân: 04 năm; chương trình sau đại học lấy chứng chỉ 2,5 năm học tại ITB hoặc 3 năm học sau đại học về ngành Y tại UBD (thông tin chi tiết về các chương trình học xem tại các phụ lục kèm theo).


Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học vào tháng 7 - 8/2013 và phải ký cam kết với Chính phủ Brunei Darussalam sẽ hoàn thành khóa học. Nếu không hoàn thành khóa học, người đã nhận học bổng phải hoàn trả toàn bộ kinh phí cho Chính phủ nước bạn.

2. Điều kiện dự tuyển

2.1. Điều kiện chung

Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài, cam kết trở về nước phục vụ tại cơ quan đã cử đi học hoặc làm việc theo yêu cầu của Nhà nước; Người dự tuyển phải thành thạo một trong các thứ tiếng: Anh, Malay hoặc A-rập để sử dụng trong học tập.

Lưu ý: Công dân Việt Nam đang ở Brunei không thuộc diện dự tuyển học bổng này.

Ưu tiên người dự tuyển có thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học, báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc sử dụng); Đạt các giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia và các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh/thành phố trở lên; đối tượng thuộc diện ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon