Trang chủ » Giáo dục và Đào tạo » Triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác thanh tra năm 2013
 
Triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác thanh tra năm 2013

New Page 1

Ngày 31/1, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cùng chủ trì họp với đại diện Lãnh đạo Cục I, II, III, IV; Vụ I, II, III; Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Vụ Giám  sát  Thẩm định và Xử lý sau thanh tra về Kế hoạch triển khai Chương trình công tác thanh tra năm 2013.


​Báo cáo với Tổng Thanh tra về Kế hoạch triển khai Chương trình công tác thanh tra năm 2013, ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp đã nêu mục đích yêu cầu; phương pháp tiến hành; những vấn đề cần quan tâm và biện pháp tổ chức thực hiện thanh tra.

 

Theo đó, mục đích yêu cầu thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật về những nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước. Qua đó phát hiện những sơ hở, bất cập, kiến nghị, bổ sung, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách trên các lĩnh vực… Phương pháp tiến hành là dựa trên kế hoạch thanh tra được Tổng Thanh tra phê duyệt, căn cứ vào từng nội dung thanh tra, Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra xây dựng kế hoạch giám sát… Những vấn đề cần quan tâm trong quá trình tổ chức thanh tra cần chú ý tới nội dung, thời gian tiến hành, số lượng tham gia đoàn; thành phần đoàn thanh tra; quá trình thực hiện thanh tra. Biện pháp tổ chức thực hiện, thực hiện theo quy định của pháp luật, theo Quy chế hoạt động của đoàn thanh tra và Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra.

Ý kiến của đại diện các cục, vụ cho rằng: Việc tổ chức cuộc họp là cần thiết để thống nhất với nhau về chương trình kế hoạch cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan. Bên cạnh đó, để các vụ mới đi vào hoạt động cần phải xây dựng quy chế hoạt động với những nội dung cụ thể. Cần nêu cao tính chủ động linh hoạt trong việc tổ chức lực lượng tham gia đoàn thanh tra. Giám sát đoàn thanh tra nên xác định vị trí của người giám sát là độc lập tương đối với đoàn thanh tra và phải tham gia từ khâu xây dựng kế hoạch đến khi kết thúc thanh tra. Cán bộ của các vụ mới cần được quan tâm và kiện toàn. Đoàn thanh tra nên xin ý kiến các bộ, ngành liên quan ngay khi phát hiện vấn đề. Lĩnh vực thanh tra kinh tế rất cần chú ý tới người làm trưởng đoàn thanh tra. Xem xét yếu tố đặc thù của Cục địa bàn bởi, các Cục địa bàn khi thanh tra là gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo.v.v…Phát biểu chỉ đạo, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định, khối lượng các cuộc thanh tra của năm 2013 rất rộng, lớn; thanh tra là để đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của một đơn vị, địa phương trong một thời gian nhất định, chỉ ra ưu khuyết điểm, bất cập, sơ hở để kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị xử lý vi phạm với mục tiêu tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Do đó, cần phải có sự phối hợp để đạt được những kết qủa tốt mang tính trọng tâm và hiệu quả. Lưu ý một số vấn đề lớn trong công tác thanh tra, Tổng Thanh tra đề nghị, mục đích thanh tra để đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của một địa phương, thấy được những ưu, khuyết điểm, phát hiện những sơ hở để kiến nghị xem xét, xử lý. Phạm vi thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm vào một số lĩnh vực. Mục tiêu, đảm bảo tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đúng pháp luật, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong cơ quan và có tính khả thi cao đối với các kết luận.

Đối với các vấn đề cụ thể của công tác thanh tra năm 2013, Tổng Thanh tra yêu cầu: Nội dung phải bám sát kế hoạch, nắm chắc tình hình sau đó ra quyết định thanh tra đặc biệt chú ý tới các cuộc thanh tra đột xuất; Việc bố trí đoàn thanh tra phải gọn nhẹ, chất lượng, chọn trưởng đoàn và tổ trưởng đúng theo chuyên môn của từng lĩnh vực, có tính đan xen cán bộ giữa các đơn vị; Thời gian tiến hành thanh tra, hạn chế tối đa đoàn 90 ngày, trừ trường hợp quá phức tạp; Việc thẩm đinh, giám sát phải tham gia ngay từ đầu và xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể; Những vấn đề cần xin ý kiến bộ, ngành phải được chú ý và tạo sự đồng thuận; Lãnh đạo Thanh tra và Lãnh đạo cục, vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở Đoàn thanh tra trong suốt quá trình tiến hành thanh tra; Vụ Tài chính, Kế hoạch và Tổng hợp kiểm tra lại danh sách, tiến độ các cuộc thanh tra, rà soát điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu; Nhấn mạnh tính công tâm, khách quan của Đoàn thanh tra và vai trò Giám sát Đoàn thanh tra tránh sự thỏa hiệp giữa đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra./.

Thanh Loan
Trích từ nguồn tin: http://www.thanhtra.gov.vn/Pages/Home.aspx

 

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon