Trang chủ » Giáo dục và Đào tạo » Cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2014
 
Cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2014

Số tư liệu: 8468/BGDĐT-GDQP
Ngày ban hành: 25 tháng 11 năm 2013
Tệp đính kèm: download


                             Kính gửi:             - Các sở giáo dục và đào tạo

                                                       - Các cơ sở giáo dục đại học

                                                       - Các trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.


    Triển khai thực hiện quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề; được sự phối hợp chỉ đạo của các Bộ, ngành, các địa phương, năm 2013 các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo tại Quyết định số 472/QĐ-TTg đã tuyển sinh đào tạo được 578 sinh viên hệ văn bằng 2 và 380 sinh viên hệ dài hạn 4 năm.

    Để đảm bảo tiến độ của Đề án năm 2014 theo Quyết định số 5854/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề an, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố; các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp tiếp tục có kế hoạch cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 giáo viên GDQP-AN năm 2014 (có mẫu kế hoạch kèm theo)

    Riêng 11 tỉnh đã đăng ký năm 2013 gồm: Phú Yên, Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang, Khánh Hòa sẽ chuyển sang chỉ tiêu đào tạo năm 2014 vẫn có kế hoạch cử đi học ngoài số đã đăng ký ngăm 2013 thì ghi rõ là đăng ký bổ sung.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon