Trang chủ » Giáo dục và Đào tạo » Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT về Quy chế thi tuyển sinh đại học 2014
 
Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT về Quy chế thi tuyển sinh đại học 2014
 Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hàng Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT sửa đổi quy chế thi tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy


Một số điểm mới đáng lưu ý trong thông tư này

1. Quy định về việc tự chủ tuyển sinh của các trường

Các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh theo quy định sau đây:

- Xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh có nội dung quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này

- Kết quả thi của thí sinh thi vào trường tổ chức tuyển sinh riêng chỉ có giá trị xét tuyển vào trường đó, không có giá trị xét tuyển sang trường khác;

- Các trường tổ chức tuyển sinh riêng có thể kết hợp xét tuyển những thí sinh dự thi kỳ thi chung có kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định;

- Các trường có thể tổ chức tuyển sinh riêng từng phần cho một số khoa, ngành;

Dự thảo Đề án tự chủ tuyển sinh phải được gửi cho Bộ để đăng lên báo lấy ý kiến rộng rãi; Trong thời hạn 30 ngày Bộ có trách nhiệm xác nhận Đề án này đã đáp ứng các điều kiện hay chưa

Trường tổ chức tuyển sinh riêng phải đảm bảo không để giáo viên, nhân viên trong trường tổ chức luyện thi, đảm bảo minh bạch trong việc xét tuyển, công bố rộng rãi phương thức và kết quả tuyển sinh để xã hội giám sát…

2. Bỏ quy định về điểm sàn

Theo đó, thí sinh dự thi đại học theo đề thi chung nếu không trúng tuyển theo nguyện vọng đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi, được sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi đại học ngay năm đó để nộp hồ sơ ĐKXT vào các trường còn chỉ tiêu xét tuyển và có yêu cầu điều kiện đầu vào phù hợp mà không cần căn cứ vào điểm sàn do Bộ công bố như các năm trước

3. Các thay đổi về đối tượng ưu tiên

Đối với đối tượng ưu tiên nhóm 1

- Về đối tượng là người dân tộc thiểu số: là người có hộ khẩu thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT , Quyết định số 539/QĐ-TTg (thay thế cho quy định trước đây là người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số)

- Về đối tượng Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã xuất ngũ: bỏ quy định cụ thể là đã có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.

- Bổ sung đối tượng 04: Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên

- Đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã được UBND tỉnh công nhận: phải đáp ứng điều kiện là con để của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng

Đối với đối tượng ưu tiên nhóm 2

- Bổ sung đối tượng 05: Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở

- Người dân tộc thiểu số không thuộc có hộ khẩu thuộc xã khó khăn quy định tại nhóm 1, thì được hưởng chính sách ưu tiên của nhóm ưu tiên 2

- Bổ sung Người bị khuyết tật nặng vào nhóm ưu tiên 2  

- Sửa đổi một số nội dung về con của thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%, con của người hoạt động cách mạng bị bắt đi tù…

Đối tượng được tuyển thẳng

Bổ sung đối tượng đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Nếu các đối tượng này không dùng quyền ưu tiên được tuyển thẳng thì cũng được ưu tiên khi xét tuyển vào trường khác.

Ưu tiên theo khu vực

Bổ sung đối tượng Học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT, Quyết định số 539/QĐ-TTg (ưu tiên KV1)

4. Hướng dẫn về hồ sơ Đăng ký dự tuyển

Về bản sao giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên là con của người hoạt động kháng chiến: bản sao hợp lệ Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của cơ quan có thẩm quyền

Đối với trường có tổ chức thi tuyển riêng thì nộp theo các giấy tờ do trường đó quy định.

Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 25/04/2014.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon