Trang chủ » Tin tức khác » THÔNG BÁO: Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ"
 
THÔNG BÁO: Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ"

1. Đối tượng dự thi :

Tất cả công dân Việt Nam (từ đủ 14 tuổi trở lên) đang công tác, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh An giang đều có thể tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ”, trừ các thành viên trong Ban tổ chức, Ban chấm thi và các cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

2. Nội dung thi : Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ.

3. Hình thức : Thi trắc nghiệm và viết.

- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ và theo thứ tự 14 câu hỏi trắc nghiệm và 01 trong 03 câu hỏi tự luận.

+ Cách thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm là: Đồng ý với phương án nào thì khoanh tròn hoặc đánh dấu (ü) vào phương án đó. (Nếu không đồng ý với phương án đã chọn thì có quyền chọn phương án khác, nhưng chỉ được chọn 1 phương án mà người dự thi cho là đúng nhất.)

+ Đối với câu tự luận: Người dự thi chỉ trả lời 01 câu duy nhất trong 03 câu hỏi mà Ban Tổ chức đã đưa ra; nếu trả lời từ 02 câu trở lên sẽ không tính điểm.

- Bài dự thi được sử dụng bằng hình thức đánh máy hoặc viết tay rõ ràng, sạch đẹp; Có thể photo lại từ tờ bướm của Ban Tổ chức, từ bài báo hay được in ra từ các trang web có đăng các câu hỏi của cuộc thi.

- Bài dự thi phải ghi rõ: Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ hoặc đơn vị công tác, số điện thoại.

- Tranh, ảnh và các tài liệu minh họa cho bài dự thi phải phù hợp với câu trả lời.

- Bài dự thi không hợp lệ, gồm:

+ Bài thi không đúng nội dung cuộc thi yêu cầu;

+ Trả lời không đủ 100% số lượng câu hỏi;

+ Bài thi giống nhau, bài photocopy có sẵn đáp án;

+ Câu tự luận dưới 500 từ và trên 1.000 từ;

+ Bài dự thi gởi về Ban Tổ chức quá thời hạn quy định của cuộc thi (tính theo dấu bưu điện)

Xem thêm tại đây: http://www.baoangiang.com.vn/newsdetails.aspx?id=321&newsid=22637

 

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon