Trang chủ » Tin tức khác » Tập huấn, hội thảo công tác thanh tra đối với các trường ĐH, CĐ
 
Tập huấn, hội thảo công tác thanh tra đối với các trường ĐH, CĐ

 

Số tư liệu: 19/BGDĐT-VP 
Ngày ban hành: 02 tháng 01 năm 2013
Tệp đính kèm: download
Kính gửi:

 - Đại học, học viện

 - Trường đại học, cao đẳng

       
Thực hiện Kế hoạch  tập huấn, hội thảo năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn, hội thảo pháp luật về công tác thanh tra đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.

Thành phần: mỗi đơn vị 01 Lãnh đạo phòng thanh tra hoặc cán bộ thanh tra.

Thời gian: 02 ngày (từ 8h00 thứ hai ngày 14, 15/01/2013).

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon