Trang chủ » Văn bản Thanh Tra
 
Văn bản Thanh tra
STT Văn Bản Trích yếu
01 Thông tư 02/2012/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành
02 Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP

[Nội dung]

- Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoảng thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
03 Thông tư 01/2012/TT-TTCP

[Nội dung]

- Thanh tra Chính phủ quy định mẫu Thẻ Thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra
04 Thông tư liên tịch 02/2012/VKSTC-TTCP-BCA-BQP

[Nội dung]

- Quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra , Cơ quan điều tra và Viện kiểm soát trong việc phát hiện, điều tra xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
05 Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP

[Nội dung]

- Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
06 Thông tư liên tịch 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

[Nội dung]

- Quy định việc trao đổi , quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng
07 Thông tư 11/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
08 Thông tư 10/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra
09 Thông tư 09/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định tiêu chuẩn chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
10 Thông tư 08/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ
11 Thông tư 07/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn quy trình tiếp công dân
12 Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính
13 Thông tư 06/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
14 Thông tư liên tịch 03/2011/TTLT-BNV-TTCP

[Nội dung]

- Quy định khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất xắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng
15 Thông tư 05/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
16 Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
17 Thông tư 04/2010/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
18 Thông tư 03/2010/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các Thanh tra Nhà nước
19 Thông tư 02/2010/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định tiến hành một cuộc Thanh tra
20 Thông tư 01/2010/TT-TTCP

[Nội dung]

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 09 thánh 03 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch, tài sản, thu nhập


 
«Bắt đầu Lùi 1 2 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 / 2

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon