Trang chủ » Văn bản Thanh Tra
 
Văn bản Thanh tra
STT Văn Bản Trích yếu
01 Thông tư 01/2009/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định quy trình giải quyết tố cáo
02 Thông tư 1680/2009/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
03 Thông tư liên tịch 475/2009/TTLT/TTCP-BNV

[Nội dung]

- Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
04 Quyết định 2894/2008/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra
05 Quyết định 2861/2008/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra
06 Thông tư liên tịch 04/2008/TTLT-BTC-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước
07 Thông tư liên tịch 150/2007/TTLT-BTC-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Thanh tra viên, Cán bộ thuộc Thanh tra Nhà nước
08 Thông tư 2442/2007/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập
09 Thông tư 2313/2007/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn mẫu thẻ Thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo
10 Quyết định 2278/2007/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ Thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo
11 Thông tư 556/2007/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn kê khai, xác minh và công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân
12 Thông tư liên tịch 527/2007/TTLT/TTCP-BNV-UBKTTW

[Nội dung]

- Hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội
13 Quyết định 2298/2006/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Ban hành quy chế hoạt động của đoàn Thanh tra
14 Quyết định 2151/2006/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Ban hành quy chế hoạt động của đoàn Thanh tra
15 Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT/VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP

[Nội dung]

- Về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
16 Thông tư liên tịch 42/2006/TTLT/BTC-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cá cơ quan Thanh tra nhà nước
17 Thông tư liên tịch 191/2006/ TTLT/TTCP-BNV-BTC

[Nội dung]

- Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
18 Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT/BXD-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn một số nội dung về Thanh tra xây dựng
19 Quyết định 1692/2005/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Thanh tra"
20 Quyết định 1657/2005/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra


 
«Bắt đầu Lùi 1 2 Tiếp theo Cuối»

Trang 2 / 2

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon