Trang chủ » Văn bản
 


title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức TTPC trong ĐHQG-HCM 90
2 Công văn hướng dẫn công tác thanh tra - pháp chế năm học 2020-2021 ĐHQG-HCM 94
3 Quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp tại ĐHQG thành phố HCM 140
4 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 834/QĐ-ĐHQG-CTSV ngày 6/8/2014 về Quy định Tự đánh giá CTSV trong ĐHQG 142
5 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 783/QĐ0ĐHQG ngày 21/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 189
6 Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ sửa đổi, bổ sung 2018 của ĐHQG-HCM 170
7 Quy định tạm thời Hoạt động giáo dục Kỹ năng mềm cho sinh viên 219
8 Quy trình thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại ĐHQG-HCM 134
9 Quy trình ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đối tác trong nước của ĐHQG-HCM 176
10 Quy trình giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng trường đại học thuộc ĐHQG-HCM 119

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon