Trang chủ » Văn bản
 


title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp tại ĐHQG thành phố HCM 25
2 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 834/QĐ-ĐHQG-CTSV ngày 6/8/2014 về Quy định Tự đánh giá CTSV trong ĐHQG 45
3 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 783/QĐ0ĐHQG ngày 21/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 47
4 Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ sửa đổi, bổ sung 2018 của ĐHQG-HCM 43
5 Quy định tạm thời Hoạt động giáo dục Kỹ năng mềm cho sinh viên 46
6 Quy trình thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại ĐHQG-HCM 42
7 Quy trình ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đối tác trong nước của ĐHQG-HCM 41
8 Quy trình giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng trường đại học thuộc ĐHQG-HCM 37
9 Quy trình giới thiệu bổ nhiệm Hiệu trưởng trường đại học thuộc ĐHQG-HCM 46
10 Quy đinh xét duyệt và cấp phôi bằng, chứng chỉ của ĐHQG-HCM 43

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon