Trang chủ » Văn bản » Quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp tại ĐHQG thành phố HCM
 
Quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp tại ĐHQG thành phố HCM
Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 07:08

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ _________________________

Số: 158/QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2020QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp

tại ĐHQG-HCM 


Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon