Trang chủ » Văn bản » Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức TTPC trong ĐHQG-HCM
 
Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức TTPC trong ĐHQG-HCM
Thứ ba, 06 Tháng 10 2020 00:59

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ _________________________

Số: 412/QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức thanh tra - pháp chế trong ĐHQG-HCM 


 Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục thành viên;

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon