Trang chủ » Văn bản PL - CS mới » Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
Thứ hai, 14 Tháng 1 2013 07:37
Số tư liệu: 08/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2013
Tệp đính kèm: download

Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật hình sự ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của Bộ luật hình sự ngày 29 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bsung một sđiều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon