Trang chủ » Văn bản PL - CS mới » Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
Thứ ba, 15 Tháng 1 2013 01:50
Số tư liệu: 09/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 11 tháng 01 năm 2013
Tệp đính kèm: download

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ  Luật phòng, chống mua bán người ngày 29 tháng 03 năm 2011;

Căn Theo đề nghị của Bổ trường Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,   

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng,chống mua bán người.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon