Trang chủ » Văn bản PL - CS mới » Bộ luật Lao động
 
Bộ luật Lao động
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 07:55

Số tư liệu: 10/2012/QH13
Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2012
Tệp đính kèm: download

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon