Trang chủ » Văn bản PL - CS mới » Hiến pháp năm 2013
 
Hiến pháp năm 2013
Thứ sáu, 11 Tháng 4 2014 01:45

Tệp đính kèm: download

HIẾN PHÁP NĂM 2013

Sáng 9/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11.

Nội dung chi tiết:

Lời nói đầu

Chương I. Chế độ chính trị

Chương II. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Chương III. Kinh tế, xã hội văn hóa, giáo dục, công nghệ và môi trường

Chương IV. Bảo vệ Tổ quốc

Chương V. Quốc hội

Chương VI. Chủ tịch nước

Chương VII. Chính phủ

Chương VIII. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

Chương IX. Chính quyền địa phương

Chương X. Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước

Chương XI. Hiệu lực của Hiến pháp và việc sử đổi hiến pháp

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon