Trang chủ
 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch và phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Thứ ba, 11 Tháng 5 2021 06:39

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1465/QĐ-BGDĐT _________________________


Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-BGDĐT ngày 22/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kèm Kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Thanh tra;

Căn cứ Kết luận số 113-KL/BCSĐ ngày 22/4/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hội nghị triển khai công tác thanh tra coi thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2021
Thứ năm, 25 Tháng 3 2021 03:12

Sáng ngày 24/03/2021, tại Phòng họp 201, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Ban Thanh tra pháp chế đã triển khai công tác thanh tra thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM đợt 1 năm 2021.

Đợt 1, Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM có hơn 70 ngàn thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi lần này sẽ diễn ra đồng loạt tại 21 cụm thi với 54 điểm thi của 7 địa phương gồm: TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang, Đà Nẵng, Bạc Liêu và Buôn Ma Thuộc (Đắc Lắc).

Tại Hội nghị, Bà Đinh Ái Linh, đại diện Ban Thanh tra Pháp chế phổ biến một số vấn đề liên quan đến kỳ thi như: tiêu chuẩn, điều kiện tham gia tổ chức Kỳ thi; mục đích, yêu cầu tổ chức thanh tra và kiểm tra thi; công tác chuẩn bị thi tại điểm thi và công tác coi thi, công tác chấm thi....Bà Đinh Ái Linh cũng nhấn mạnh các thành viên tham gia công tác thanh tra thi Đánh giá năng lực đảm bảo nghiêm túc, trung thực, công bằng và an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó cũng đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 cho thí sinh và nhân sự làm công tác tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM năm 2021./.


 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Thứ năm, 18 Tháng 3 2021 01:03

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 85/2015/QH13 _________________________

LUẬT

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 7 / 60

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon