Trang chủ
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Thứ năm, 18 Tháng 3 2021 00:55

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 47/2019/QH14 _________________________

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG


 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 cùa ngành Giáo dục
Thứ ba, 16 Tháng 3 2021 01:29

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
__________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Số: 159/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục
__________________

Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 than1gg 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 06 năm 2020 của Ban Bí thi7 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Quyết định 1521/QĐ-TTG); Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 (Quyết định 705/QĐ-TTg); Quyết định 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" (Đề án 1928); Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 (Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục với những nội dung chủ yếu sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành GD khu vực phía Nam năm 2020
Thứ tư, 23 Tháng 12 2020 01:13

Với mục đích nâng cao chất lượng công tác pháp chế, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng như năng lực, nghiệp vụ, kỹ năng công tác pháp chế cho đội ngũ những người làm công tác pháp chế ngành Giáo dục, chiều ngày 21/12/2020, tại Hội trường A1002, Trường Đại học Luật TP.HCM đã diễn ra Hội nghị tập huấn Công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục khu vực phía Nam năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Hội nghị tập huấn có sự góp mặt của PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS. Trần Hoàng Hải – Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM; Đ/c Nguyễn Quỳnh Liên – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luât Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp; Đ/c Trần Văn Đạt - Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đ/c Đào Hồng Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện lãnh đạo, người làm công tác pháp chế, đại diện các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo của 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam; đại diện lãnh đạo, người làm công tác pháp chế, thư ký Hội đồng trường của Trường ĐHQG TP.HCM, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, các trường thành viên của ĐHQG TP.HCM, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng và nhiều trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm khu vực phía Nam. Báo cáo viên tại Hội nghị là các đồng chí đại diện, lãnh đạo Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính của Bộ Tư pháp, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Giáo dục Đại học và Vụ Pháp chế.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác pháp chế nói chung và công tác pháp chế của ngành giáo dục nói riêng. Vai trò của đội ngũ làm pháp chế trong việc hỗ trợ các Sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả, tính khả thi của các quy định do Bộ ban hành hoặc tham mưu ban hành. Thứ trưởng cho biết thêm, mặc dù Nghị định số 55/2011/NĐ-CP không quy định cụ thể tổ chức pháp chế đối với các cơ sở giáo dục đại học nhưng căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT cũng như dựa trên tình hình thực tế các cơ sở giáo dục đại học được giao quyền tự chủ ngày càng rộng rãi, ngày 24/7/2014, được sự ủng hộ của Bộ Tư pháp, Bộ GDĐT có Công văn số 3878/BGDĐT-PC hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học.

Phát biểu với vai trò là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị, PGS.TS. Trần Hoàng Hải - Quyền Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM cho biết, việc tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác pháp chế tại Trường Đại học Luật TP.HCM – cơ sở đào tạo pháp luật lớn nhất phía Nam giúp các đại biểu có thể thuận lợi khai thác hệ thống thư viện và kho tài liệu pháp luật của Nhà trường. Để chuẩn bị cho Hội nghị, hệ thống mạng internet đã được trang bị và tăng cường để các đại biểu có thể dễ dàng truy cập vào hệ thống của Nhà trường. Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM bày tỏ sự vinh dự và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp cũng như quý thầy cô, quý đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 21, 22/12/2020 và tập trung vào 06 nội dung đáng chú ý sau:

1. Kỹ năng xây dựng pháp luật;

2. Những điểm mới của Luật Giáo dục năm 2019, Nghị định 84/2020/NĐ-CP;

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các công tác pháp chế khác;

4. Phổ biến, quán triệt Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học; Nghị định 99/2019/NĐ-CP; Xây dựng các văn bản nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm;

5. Các vấn đề liên quan đến Hội đồng trường;

6. Công tác pháp chế và các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Thông qua các nội dung được triển khai tại Hội nghị, các báo cáo viên đã đưa đến cho học viên tham gia những thông tin mới nhất về một số điểm thay đổi nổi bật trong nhiều văn bản quan trọng liên quan trực tiếp đến ngành, cung cấp và trang bị một số kỹ năng xây dựng pháp luật cơ bản như kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng thẩm định, kỹ năng đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật, từ đó có thể tham khảo, ứng dụng ngay trong công tác sau khi kết thúc lớp tập huấn./.


 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 8 / 60

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon