Trang chủ
 
Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang"
Thứ năm, 03 Tháng 11 2016 06:53

Nội dung câu hỏi:


Ngày 01/11/2016, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật Dân dự năm 2015” đã ban hành Thể lệ số 1149/TL-BTC về việc tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh An Giang.

        Theo Thể lệ, đối tượng dự thi gồm: Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, Nhân dân công tác, học tập, sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang; cá nhân là học sinh, sinh viên thuộc các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi này không được dự thi.

        Bài dự thi phải trả lời 10 câu hỏi về một số nội dung trong Bộ luật dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, tại Kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 24-11-2015.

        Nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền địa phương; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác. Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị loại (hủy) bài thi hoặc hủy giải thưởng.

Đọc thêm...
 
Tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, sinh viên trong Trường thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 09/11
Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 01:16

Căn cứ vào kế hoạch số: 174/KH-ĐHAG và 175/KH-ĐHAG ngày 28 tháng 10 năm 2016 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, sinh viên trong Trường thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 09/11

I. Đối tượng: Các viên chức, nhân viên trong Trường Đại học An Giang. (Xem chi tiết)

    Thời gian: Vào 02 buổi (chiều thứ Tư ngày 09/11/2016 hoặc sáng thứ Năm 10/11/2016) với cùng nội dung học tập để viên chức, nhân viên của Trường có thể sắp sếp tham dự một buổi theo sự phân công của lãnh đạo các đơn vị.

            - Buổi sáng bắt đầu từ 07h30 đến 11h.

            - Buối chiều bắt đầu từ 13h30 đền 17h.

    Địa điềm: Hội trường 300A, Trường Đại học An Giang.

    Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

            - Ý nghĩa hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam;           

            - Bộ luật dân sự năm 2015;

            - Luật phòng chống tham nhũng (văn bản hợp nhất).

Đọc thêm...
 
Hưởng ứng Pháp luật năm 2016
Thứ sáu, 28 Tháng 10 2016 09:32

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC

PHÁP LUẬT

____

Số: 1016/HĐPH-STP

V/v hưởng ứng Ngày pháp luật

năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

 

 

 

                        Kính gửi:

                                        - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

                                        - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

                                        - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

                                        - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;

                                        - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

                                        - Tòa án nhân dân tỉnh;

                                        - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

                                        - Hội Luật gia Việt Nam tỉnh;

                                        - Đoàn Luật sư tỉnh.

            Căn cứ Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2016 (gọi tắt là Kế hoạch số 451/KH-UBND), Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016 như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 9 / 44

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon