Trang chủ
 
Trường ĐHAG tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật
Thứ năm, 12 Tháng 11 2020 02:21

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, vừa qua, Trường Đại học An Giang đã phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn Pháp luật – Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức giới thiệu tuyên truyền, phố biến pháp luật cho viên chức, nhân viên của Trường.

Nhằm tạo điều kiện để viên chức, nhân viên nâng cao nhận thức chung về pháp luật, hiểu biết những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được ban hành. NhàTrường đã mời Luật sư Phan Ngọc Minh – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật – Hội Luật gia tỉnh An Giang giới thiệu những điểm  mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức (năm 2019); và ông Trần Minh Tâm – Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế Trường Đại học An Giang giới thiệu sơ lược về Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018.

Cán bộ, viên chức có thể tham khảo, tìm hiểu thêm những điểm đổi mới của các bộ Luật trên website của Phòng Thanh tra pháp chế (lid.agu.edu.vn). Ngoài ra, Thư viện Trường có tổ chức trưng bày giới thiệu sách pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và sinh viên Trường đến tham khảo học tập và nghiên cứu. 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019
Thứ hai, 09 Tháng 11 2020 09:33

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 52/2019/QH14 _________________________

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

VÀ LUẬT VIÊN CHỨC


 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Luật Giáo dục 2019
Thứ hai, 09 Tháng 11 2020 09:31

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 43/2019/QH14 _________________________

LUẬT

GIÁO DỤC


 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 9 / 60

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon