Trang chủ
 
Công đoàn Trường ĐHAG hưởng ứng Hội thi “Công chức, viên chức và người lao động ĐHQG TPHCM hưởng ứng Ngày Pháp luật”
Thứ sáu, 25 Tháng 10 2019 01:45

    Nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam theo tinh thần văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và  Đào tạo, ngày 23-24/10/2019, Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang đã tổ chức cho cán bộ, công đoàn viên tham gia Hội thi “Công chức, viên chức và người lao động Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật” tại phòng máy tính Thư viện. Hội thi do Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai.

    Hội thi diễn ra theo 2 vòng. Ở vòng 1, các thí sinh sẽ dự thi cá nhân theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Mỗi thí sinh trả lời 20 câu hỏi trong thời gian 30 phút. Các câu hỏi xoay quanh nội dung của một số luật như: Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013, Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014.


   

Đọc thêm...
 
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Thứ hai, 21 Tháng 10 2019 00:47

Tệp đính kèm:


LĐLĐ TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG ĐHAG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 45/KH-CĐCS

An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2019


KẾ HOẠCH

Tham gia Hội thi "Công chức, viên chức và người lao động
Đại học quốc gia Thành phố Hố Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật"

Thực hiện Kế hoạch số 204/CĐ-ĐHQG ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Công Đoàn đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội Thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam"; Công Đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang triển khai kế hoạch tham gia như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh An Giang, Liên Đoàn Lao động tỉnh An Giang và Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang về các văn bản luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường.

- Tài liệu tham khảo:

TT Tên tài liệu  
1  - Luật Phòng, Chống tham nhũng 2018 download
2  - Luật Viên chức 2010 download
3  - Luật Giáo dục đại học 2018 download
4  - Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở Giáo dục Đại học thành viên download

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

 
Kế hoạch tổ chức hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày Pháp luật"
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2019 03:33

Tệp đính kèm:


LĐLĐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ĐHQG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
__________________ ________________________________

Số: 204/ CĐ-ĐHQG

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI "CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT

Ban Thanh tra Pháp chế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam"; Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai kế hoạch tổ chức hội thi cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam;

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-Tp.HCM).

- Đường link: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/tracnghiem  

- Thời gian thi:

+ 00g00 ngày 21/10/2019 đến 24g00 ngày 22/10/2019: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Viện Môi trường và Tài nguyên.

+ 00g00 ngày 23/10/2019 đến 24g00 ngày 24/10/2019 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học An Giang.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 10 / 52

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon