Trang chủ
 
Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức TTPC trong ĐHQG-HCM
Thứ ba, 06 Tháng 10 2020 00:59

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ _________________________

Số: 412/QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức thanh tra - pháp chế trong ĐHQG-HCM 


 Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục thành viên;

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Công văn hướng dẫn công tác thanh tra - pháp chế năm học 2020-2021 ĐHQG-HCM
Thứ hai, 05 Tháng 10 2020 08:53

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________  __________________________

Số: 1786/ĐHQG-TTPC

Tp.HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2020

V/v hướng dẫn công tác thanh tra,  
pháp chế năm học 2020-2021  
trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM  
 
Kính gửi:   Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM


Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức thanh tra - pháp chế trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHQG ngày 13/5/2015, ĐHQG-HCM hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác thanh tra, pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Thứ tư, 12 Tháng 8 2020 07:16

ĐOÀN KIỂM TRA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2187/QĐ-BGDĐT KẾT THÚC CÔNG TÁC KIỂM TRA COI THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 TẠI HỘI ĐỒNG THI SỐ 54 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG

Chiều ngày 10/8, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2187/QĐ-BGDĐT (gồm có Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học An Giang) của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hội đồng thi số 54 – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang kết thúc công tác coi kiểm tra coi thi từ ngày 7/8/2020 đến ngày 10/8/2020.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Trường Đại học An Giang có 37 cán bộ, giảng viên tham gia công tác kiểm tra coi thi tại 9 Điểm thi của Hội đồng thi số 54 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang gồm có: Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt, Trường THPT Thạnh Đông, Trường THPT Tân Hiệp, Trường THPT Long Thạnh, Trường THPT Giồng Riềng, Trường THPT Hòa Hưng, Trường THPT Định An, Trường THPT Gò Quao.

Qua 4 ngày làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận công tác coi thi tại 9 Điểm trường được thực hiện khá tốt. Việc lưu giữ phương tiện thu phát thông tin cá nhân tại Điểm thi của thí sinh và thành viên tại Điểm thi theo đúng Quy chế thi TN THPT năm 2020. Công tác tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực coi thi tại các Điểm thi được thực hiện nghiêm túc, đúng Quy chế. Công tác bố trí viên chức tại các Điểm thi được Trưởng điểm thi thực hiện nghiêm túc, đúng Quy chế thi. Việc thực hiện quy chế thi của thi sinh trong suốt 4 buổi thi có 01 thí sinh vi phạm Quy chế thi trong lúc thi môn Toán chiều ngày 9/8/2020 tại Điểm thi trường THPT Tân Hiệp. Lí do: Điện thoại di động đổ chuông trong thời gian làm bài. Biện pháp xử lý: Lập biên bản đình chỉ thi. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số sai sót như: CBCT phát đề không đúng, thí sinh ngồi nhằm phòng thi môn tổ hợp, niêm phong không đúng quy định… Công tác bảo quản đề thi, bài thi tại các Điểm thi được thực hiện theo đúng Quy chế thi TN THPT 2020./.

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 10 / 57

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon