Trang chủ
 
Đề nghị góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 01:24

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_______

Số: 289/ĐHAG

V/v đề nghị góp ý dự thảo

Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

An giang, ngày 11 tháng 08 năm 2015Kính gửi: Các Trưởng đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc BGH)


Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 05/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (Ông Đinh Công Minh) trong Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh An Giang (tổ chức vào ngày 11/8/2015);

Đọc thêm...
 
Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 01:02

Tệp đính kèm: download 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________


KẾ HOẠCH

Của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân

đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1076 /QĐ-TTg

ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________

Thực hiện Nghị quyết số 972 /NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sau khi đã chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu bước đầu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII (sau đây gọi là Kế hoạch), với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13).

Đọc thêm...
 
Đại học An Giang đạt giải Nhì cấp Tỉnh cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Thứ tư, 15 Tháng 7 2015 06:57

Sáng ngày 14/7/2015, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cuộc thi này do UBND Tỉnh An Giang tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" do Bộ Tư pháp phát động trên toàn quốc. Theo ông Cao Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, mặc dù chủ đề viết về Hiến pháp tương đối khó nhưng cuộc thi đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cấp, các ngành. Nhiều bài dự thi viết rất chắc tay, sưu tầm tài liệu lịch sử có giá trị và hình ảnh phong phú, hình thức trình bày đẹp mắt.

Tổng cộng, Ban tổ chức đã nhận được 20.055 bài dự thi từ các cá nhân, đơn vị. Sau thời gian chấm chọn khách quan, công khai, minh bạch, Ban tổ chức đã quyết định chọn 16 tập thể và 39 bài cá nhân có điểm số cao để trao giải. Cụ thể, huyện Phú Tân đạt giải Nhất tập thể; Trường Đại học An Giang và Thành phố Long Xuyên đạt giải Nhì; Thành phố Châu Đốc, huyện Tịnh Biên và Trường THPT Nguyễn Khuyến (Thoại Sơn) đạt giải Ba.

Đọc thêm...
 
Ban Tổ chức họp xếp giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Thứ tư, 08 Tháng 7 2015 08:47

New Page 1

Chiều ngày 19/6/2015, tại thành phố Long Xuyên, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo về việc báo cáo công tác chấm thi, quyết định xếp giải, lựa chọn bài dự thi gửi Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương vòng chung khảo cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Theo Báo cáo của Ban Tổ chức cuộc thi, số bài dự thi nhận được 20.055, Ban Tổ chức đã loại 19.539 bài không hợp lệ, lựa chọn được 516 bài hợp lệ để Ban Giám khảo tổ chức chấm thi.
- Kết quả chấm thi: Số bài đạt từ 70 điểm trở lên 03 bài, số bài đạt từ 60 điểm đến dưới 70 điểm 12 bài, số bài đạt từ 50 đến dưới 60 điểm 45 bài, số bài đạt từ 30 đến 40 điểm 157 bài, số bài bị loại do giống nhau 77 bài.
- Tại cuộc họp, Ban Tổ chức quyết định 39 bài cá nhân, 16 bài tập thể đạt giải và 02 giải phụ. Giải nhất cá nhân thuộc về ông Trần Minh Tâm – Trường Đại học An Giang với số điểm 76,8 điểm, giải nhì tập thể thuộc về Trường Đại học An Giang số bài dự thi là 1.123 bài, đạt giải 14 bài.
- Ban Tổ chức quyết định chọn ngày 10/7/2015 sẽ làm Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh An Giang tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh An Giang./.

Trích từ nguồn: www.angiang.gov.vn

 
Hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015
Thứ hai, 29 Tháng 6 2015 07:10

Tệp đính kèm: download (350/HD-BGGĐT)
Tệp đính kèm: download (2813/BGDĐT-TTr)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


____

Số: 350/HD-BGGĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015


HƯỚNG DẪN

THANH TRA THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015

_____________________________

Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia (gọi là Quy chế thi THPT quốc gia); Công văn số 1388/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 25/3/2015 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Giúp cơ quan quản lý nắm thông tin về việc tổ chức thi và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi; ứng phó với tình huống bất thường; chủ động phòng ngừa tiêu cực; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có), góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

b) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến kỳ thi.

Đọc thêm...
 
Lịch thanh tra chuyên môn năm 2015
Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 08:51

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

           KẾ HOẠCH

Thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn

năm học 2014-2015 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu

(ban hành theo Quyết định số: 916/QĐ-ĐHAG ngày 25/5/2015 của Hiệu trưởng)

_________________________

Đoàn tiến hành thanh tra các nội dung theo Kế hoạch.

Trưởng Đoàn chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo các thành viên thực hiện nội dung thanh tra đã phân công và tổng hợp ý kiến, báo cáo kết quả và thảo luận thống nhất với đơn vị (khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu) được thanh tra.

Đề nghị các Trưởng đơn vị được thanh tra (các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, Bộ môn thuộc khoa) gửi Báo cáo theo đề cương đúng thời gian; thông báo cho đại diện Ban lãnh đạo khoa, bộ môn và các Trưởng hay Phó Trưởng bộ môn thuộc khoa có mặt tại văn phòng khoa, bộ môn theo lịch để làm việc với Đoàn Thanh tra; giúp cho công tác thanh tra được tiến hành nhanh gọn, hiệu quả; đồng thời cung cấp các hồ sơ liên quan các nội dung thanh tra cho Đoàn thanh tra kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung đã cung cấp.

Lịch làm việc cụ thể như sau:

Thời gian (giờ, ngày) Địa điểm Nội dung công việc và đơn vị được thanh tra

Thứ Ba, 08 giờ 02/6/2015

P. TTPC Họp Đoàn TT, phân công công việc chuẩn bị công tác TT

Thứ Ba, 14 giờ 02/6/2015

VP BM GDQP BM GD Quốc phòng

Thứ Tư, 08 giờ 03/6/2015

VP BM GD Thể chất BM GDTC

Thứ Tư, 14 giờ 03/6/2015

VP K. KTCNMT K. KTCNMT (2 BM)

Thứ Năm, 08 giờ và 14 giờ (2 buổi) 04/6/2015

VP K. Nông nghiệp &TNTN VP K. Nông nghiệp&TNTN  (6 BM)

Thứ Sáu, 08 giờ 05/6/2015

VP K. VHNT K. VHNT (3 BM)

Thứ Sáu, 14 giờ 05/6/2015

VP K LLCT K LLCT (3 BM)

Thứ Ba, 08 giờ và 14 giờ (2 buổi) 09/6/2015

VP K. Sư phạm K. Sư phạm (10 BM)

Thứ Tư, 08 và 14 giờ (2 buổi) 10/6/2015

VP K Kinh tế&QTKD

K KT&QTKD (3 BM)

Thứ Năm, 14 giờ 11/6/2015

P TTPC Họp Đoàn TT thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo thanh tra
12/6/2015 - 15/6/2015 P TTPC Hoàn thiện báo cáo, thông qua Đoàn TT lần cuối, trình Ban Giám hiệu


 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 10 / 24

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon